Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website infoblogs.nl en alle daarop te vinden inhoud en werken. Infoblogs behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud op elke wijze te mogen wijzigen.

Aansprakelijkheid

Infoblogs spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Infoblogs aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Infoblogs.

Infoblogs zal klachten over inhoud serieus onderzoeken en waar nodig wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Infoblogs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onze inhoud is niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud, hebben wij van u de volgende informatie nodig:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is met een omschrijving van de inhoud daarbij.
  • Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
  • Motivering waarom hiervoor Infoblogs aanschrijft.

Na deze melding zal Infoblogs onderzoek doen naar de inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Infoblogs alles in het werk stellen de inhoud binnen 48 uur van haar servers te verwijderen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.